Skip to main content
Senioren vergaderen over toekomst.

Senioren vergaderen over toekomst.


senior

 

Op vrijdagavond, 19 juni jl vond om 19.30 uur in verenigingsgebouw De Gemeijnte een bijeenkomst plaats voor alle inwoners van Biest-Houtakker van 55 jaar en ouder. De opkomst voor deze bijeenkomst was zeer goed, want er moesten uiteindeelijk nog stoelen wordeen bijgehaald om iedeereen te kunnen laten zitten.

 

Als opening werd de fotocollage van de Biest op muziek van Gerard van Maaskkkers (Hier heur ik thuis) gedraaid. Deze collage vormde ook de opening van de zêveraovonden 2008.

Na de officiële opening door de voorzitter van het B.O.B., Annie van Dijck, was het woord aan de goedleidende dagvoorzitter, AnneMarie Holthausen, die met name de vaart in het programma hield. Alvorens aan mogelijkheden in de regio te beginnen, gaf zij het woord aan Wethouder Kees van Mol. Behalve hij was ook Wethouder Wim Lemmens en de adviseur van de gemeente Dick Loeff van het S.R.E. aanwezig.

 

Wethouder van Mol meldde in zijn inleiding dat de gemeente best aandacht heeft voor de leefbaarheid in de kleine kernen, maar dat ook die kleine kernen daar wat voor moeten doen. M.a.w. zeker niet achterover leunen.

 

Daarna werd het promotiefilmpje van Elsendorp gedraaid, waar diverse mogelijkheden voor ouderen werden gecreërd in de nieuwbouw van de brede school. Vervolgens gaven Chris Way, ondersteund door Lambert Verhoeven, een toelichting op het Esbeekse Huiskamerproject. Beide projecten bieden mogelijkheden, die aan kunnen sluiten op ontwikkelingen in Biest-Houtakker.

 

Na de pauze werd het aanwezige publiek in 6 groepen verdeeeld om te discussiëren over een vijftal stellingen.

1. Aanleunwoningen in centrum Biest-Houtakker: waar is dat centrum dan?

De meerderheid van de aanwezigen vonden inderdaad dat die woningen in het centrum thuishoren. Als centrum wordt aangeduid het gebied tussen kerk en school.

2. Seniorenwoningen in een nieuw plan Beverakkers 4 of juist in een drukkere omgeving waar wat meer zicht is?

De aanwezigen vonden bijna unaniem dat Beverakkers 4 geen omgeving is voor seniorenwoningen.

3. Wonen in het buitengebied. Tot welke fysieke geschiktheid is dit mogelijk?

Men vindt dat in sommeige gevallen wonen van ouderen in het buitengebied mogelijk moet zijn. Woonruimten, die ontstaan moeten na beëindiging worden opgeheven. Ook tast deze mogelijkheid het bouwen van b.v. een hofje in het centrum aan.

4. Andere kleine kernen van de gemeente. Toch al eerder dan noodzakelijk is een koop- of huurwoning in b.v. Diessen of Hilvarenbeek?

Nee, de algemene mening was “Hier heur ik thuis”!

5. Wat gebeurt er met de kerk?

Opgemerkt wordt dat dit gebouw als zodanig nooit verloren zal gaan. Er is immers prake van een Rijksmonument. Over dit onderwerp zal het parochiebestuur op redelijk korte termijn een bijeenkomst voor parochianen houden.

 

Aan het einde van de bijeenkomst werden de aanwezigen verrast met een glas Biest Regentje. Tevens werd men uitgenodigd een evaluatieformulier in te dienen. Mogelijk leidt deze evaluatie tot een enquête onder alle inwoners van Biest-Houtakker van 55 jaar en ouder.

 

Een geslaagde avond die de start kan gaan vormen tot een ontwikkeling van de leefbaarheid voor senioten in Biest-Houtakker.

 

Wilt u daaraan een bijdrage leveren, geef u dan sals vrijwilliger op bij Jo van de Pas van het B.O.B. (013-5056260)

 

 

 

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?