Skip to main content
De toren weer horen
Geschreven door: stichting Wel Gement

De toren weer horen


Wie vrijdagmiddag rond half 4 in het centrum van Biest-Houtakker was, heeft ‘m sinds lang weer kunnen horen, de klok van de Biestse kerk. De klok is al een flinke tijd niet meer actief maar daar gaat, als het aan stichting Wel Gement ligt, verandering in komen. Met het project ‘de toren weer horen’ wil de stichting de uurslag van de Biestse klok weer terugbrengen. Maar voordat de Biestse klok het uur weer slaat, moet er nog wel flink wat gebeuren.

Het is vrijdagmiddag rond 15.30 als Lieke van Pelt, een van de eigenaren van het kerkgebouw, samen met Lennart de Graaf van stichting Wel Gement de smalle trapjes van de Biestse kerk beklimmen. Ze zijn op weg naar het uurwerk en de klokkenstoel om samen te gaan luisteren naar de uurslag van de Biestse kerkklok. Deze ’test’ is belangrijk, immers in het kerkgebouw zullen in de nabije toekomst appartementen worden gerealiseerd en het is dus fijn te weten hoe de klok te horen is in het gebouw en in de directe omgeving. Door handmatig de slaghamer van de klok te bedienen is tijdens de test goed te horen hoe de klok in het verleden heeft geklonken en dat dus binnenkort mogelijk weer gaat doen.

Minder geluid door slimme techniek
Eerder al werd de klok geinspecteerd door een Theo van der Linden van de firma Koninklijke Eijsbouts uit Asten. Er werd gekeken naar de mogelijkheid om de klok weer operationeel te krijgen en deels te automatiseren. Dat laatste bleek gelukkig mogelijk zonder dat het originele uurwerk daarvoor onomkeerbaar gewijzigd moet worden. Dat heeft z’n voordelen ten opzichte van een klok die op de traditionele wijze werkt. Zo kan de klok worden uitgerust met verschillende modules die ervoor zorgen dat het opwinden van de klok overbodig wordt (en dat is fijn, immers het is een klusje dat je vaak vergeet). Ook zorgt de techniek ervoor dat de klok altijd op tijd blijft lopen (iets waar voorheen regelmatig een handmatige ingreep nodig was). En tot slot, en wellicht nog wel het belangrijkste voor eenieder die geen grote fan is van het geluid van de kerkklok, kunnen zowel het volume als de slagtijden worden ingesteld.

Bewoners en buurt 
Binnenkort zal door de stichting een buurtdialoog worden opgestart met direct omwonenden van de kerk. Doel van dit dialoog is om te informeren wat de plannen zijn en te polsen of de buurtbewoners ook enthousiast worden van de plannen. Een belangrijk onderdeel daarbij is ook het vaststellen van de wens rondom slagtijden. Was de klok vroeger ook ’s nachts te horen, nu is dat een keuze. Het instellen van de tijden waarop de klok het hele uur slaat is namelijk door de technische aanpassingen een koud kunstje geworden. Kortom, zorgen over snachts wakker ‘gebeld’ worden door de kerkklok zijn niet nodig.

Crowd funding
Inmiddels is stichting Wel Gement druk bezig met het bij elkaar brengen van de nodige financiering. Deels is dat al gelukt. Natuurljk doet de stichting zelf een duit in het zakje maar ook een eerste donatie vanuit de van Spreeuwelstichting uit Hilvarenbeek is toegezegd. Andere aanvragen, waaronder bij de Biestse regenten van de Gemeijnt (afdeling Biest) lopen nog. Naast deze bron van inkomsten om het project te bekostigen, wil de stichting binnenkort ook een crowdfundingsactie starten waar dorpsbewoners die het initiatief een warm hart toedragen ook een donatie kunnen doen.

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?