Skip to main content
Parochiebestuurders gezocht!
Geschreven door: Corrie Priems

Parochiebestuurders gezocht!


Op zondag 14 juni jl. is na de Eucharistieviering in de st. Antonius van Paduakerk afscheid genomen van Tinie Vromans en Theo de Graaf, twee van de vier bestuursleden van de parochie Sint Antonius van Padua te Biest-Houtakker. Beide vertrekken met een zeer respectabele staat van dienst, maar verlaten het bestuur wel in ‘roerige tijden’ …
 

Afscheid Tinie en Theo

Tinie en Theo hadden aangegeven speciaal op deze zondag afscheid te willen nemen omdat we op die dag het feest van onze patroonheilige vierden. Na de viering werden de verdere feestelijkheden voortgezet in restaurant Wokgarden. In het gezelschap van vele Biestsenaren, familieleden en andere belangstellenden werden de twee heren toegesproken door Corrie Priems, een van de twee overgebleven bestuursleden. Er werd een overzicht gegeven van activiteiten die ze verricht hebben; een kleine greep daaruit.

 

Tinie Vromans was sinds 1 juli 1985 bestuurslid met portefeuille bouwzaken en onderhoud. In deze hoedanigheid heeft hij o.a. gezorgd voor:
– het opnieuw laten schilderen van de binnenkant van de kerk in de kleuren van de tegelvloer (steenrood met okergeel);
– het laten restaureren van het glas-in-lood van de kerkramen en daarbij zelf hand- en spandiensten verleend;
– het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan voor de kerk op basis van de inspectierapporten van de Monumentenwacht;
– herstel/restauratie van de toren incl. kruis, haan en torenuurwerk;
– de bescherming van de kerkuil (die tot voor kort in de toren huisde).
Naast deze werkzaamheden voor de kerk is/was hij actief bij vele andere verenigingen.

Theo de Graaf heeft nog een langere staat van dienst en is sinds 1 mei 1983 bestuurslid en later secretaris en vice-voorzitter. Hij verzorgde o.a.:
– de communicatie tussen onze parochie en de andere parochies binnen de gemeente- en dekenaatgrenzen;
– het voorzitterschap, in periodes ‘zonder’ priester of daartoe gemachtigd door de waarnemend priester;
– als voorganger woord- en communiediensten en avondwaken;
– de voorbereidingen op de 1e Communie en later op het Vormsel (i.s.m. anderen);
– oprichting en redacteurschap van parochieblad ‘Antonius’ preekstoel’;
– de aanvragen voor pauselijke onderscheidingen en alle correspondentie met bisdom e.a.
De lijst van werkzaamheden als bestuurslid (in verschillende functies) is nog langer dan die van Tinie.

Beide scheidende leden hebben al weer een andere invulling gevonden voor de mogelijk vrijkomende tijd: de Biestse Boulers hebben er twee nieuwe leden bij.

Na deze woorden werden Tinie en Theo verrast met een cadeau dat voor het eerst in de geschiedenis van de Biestse kerk is uitgereikt. Ze kregen een handvervaardigde zilveren erespeld van de Biestse kerk voor hun vele vrijwilligerswerk dat ze jarenlang voor de kerk hebben gedaan. Daarna werd hen een geschilderd Biests of jachttafereel aangeboden; geschilderd op oude houten lamellen uit de toren van onze kerk.
Tot besluit kregen ze nog een envelop om een persoonlijke wens tot uitvoer te brengen en reikte Cees van Hoof een boeket uit aan de vrouwen van de scheidende bestuursleden.

Theo sprak mede namens Tinie de aanwezigen toe en bedankte iedereen hartelijk voor de cadeaus en voor hun aanwezigheid. Theo benadrukte de woelige wateren waarop de kerk in deze tijden vaart en het belang van goede bestuurders en een parochie die achter het bestuur staat.
Hierna werden Theo en Tinie door de aanwezigen persoonlijk gefeliciteerd.

 

Hoe nu verder met het Biestse parochiebestuur?

De taak van Tinie wordt overgenomen door Jack v.d. Huijgevoort, die als adviseur het bestuur raad zal geven over bouwzaken en onderhoud. De overige bestuurstaken zijn nog niet officieel overgedragen. Twee kandidaten lopen mee met het bestuur, maar hebben nog geen definieve toezegging gedaan i.v.m. wijzigende werkzaamheden en de mogelijk zware taak die op de bestuurders rust.

Cees van Hoof en Corrie Priems, de zittende bestuursleden, hebben behoefte aan ondersteuning van een paar goede, stevig in hun schoenen staande bestuurders. Het zijn roerige tijden in de kerk met alle hervormingen die de bisschop heeft aangekondigd. Het is belangrijk dat we als bestuur goed op blijven letten wat er allemaal gebeurt, welke kant de ontwikkelingen in gaan en wat dat betekent voor onze parochie en onze kerk.

Als er iets is, waar het huidige bestuur voor stond en nu nog voor staat, is het wel het behoud van de kerk en zijn functie in Biest-Houtakker. Het is een plek waar we samen kunnen komen om met elkaar te vieren, om met elkaar te rouwen, maar ook om met elkaar naar verhalen uit de bijbel, naar verhalen over Jezus te luisteren, met elkaar te bidden en te zingen. We hebben een mooie, goed onderhouden kerk; we hebben koren van een hoge kwaliteit die elke viering opluisteren met liederen die met veel enthousiasme gezongen worden en we hebben vele vrijwilligers die de kerk mee draaiende houden. Dit is gemeenschap en dat willen we niet verloren laten gaan.

 

Na de zomervakantie willen we de Biestse gemeenschap bijeenroepen om te kijken wat onze achterban wil met onze kerk en wat de mogelijkheden zijn.

Wilt u meedenken en/ of meebesturen laat her ons weten. Neem contact op met Cees van Hoof of Corrie Priems.
Wij zijn ook nog op zoek naar een organist voor ons gemengd koor; eind juli a.s. neemt Theo Remmerswaal afscheid.

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?