Skip to main content
Artikel in het Brabants Dagblad van zaterdag 27 februari
Geschreven door: Corné van Aaken

Artikel in het Brabants Dagblad van zaterdag 27 februari


In het Brabants Dagblad stond zaterdag j.l. een artikel over het niet toekennen van de subsidie voor de IDOP van Biest-Houtakker, dit omdat de gemeente niet aan haar verplichtingen op een ander terrein zou voldoen. Volgens onze informatie is er wel discussie op dit gebied, maar wordt er nog steeds gesproken over de voorwaarden van de overeenkomst tussen provincie en Gemeente en is er nog niets definitief besloten.

Voor het BOB en alle leden van de IDOP-werkgroepen kwam het krantenartikel natuurlijk heel hard aan. We werden compleet verrast, en zijn met name geschrokken van het schijnbaar definitieve karakter van het verhaal. Iedereen in Biest-Houtakker heeft er veel tijd en enthousiasme in gestoken om samen de leefbaarheid van het dorp te vergroten en ons te presenteren door middel van de IDOP oplegger die ook door de provincie zeer goed ontvangen is. We hebben deze subsidie ook hard nodig om de leefbaarheid samen te realiseren.

Toen we van de schrik bekomen waren, hebben we direct als IDOP-groep telefonisch contact gehad met alle betrokken partijen (Wethouders en Provincie). Afgesproken is dat we komende week gaan proberen om er via overleg tussen de betrokken partijen alsnog uit te komen.

Namens de IDOP werkgroepen
Corné van Aaken

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?