Skip to main content
Beverakkers 4 passeert de Commissie RO
Geschreven door: Ed van Hees

Beverakkers 4 passeert de Commissie RO


Gisterenavond (18 januari) heeft de Raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling zich gebogen over het ontwerp van de nieuwe wijk Beverakkers 4. Dat ontwerp ligt nog niet volledig vast. Het ging in deze vergadering om de globale opzet van de wijk en om het “beeldkwaliteitsplan”. Helaas mogen we de globale opzet nog niet laten zien op de website omdat het College van B&W het nog niet behandeld heeft. Dat gebeurt op 2 februari a.s. Daarna nemen we het ontwerp op in de rubriek “Wonen” op deze website.

 

Mevrouw Lubbers van de afdeling RO en de stedebouwkundige van het door de inwoners van Biest-Houtakker gekozen ontwerpbureau gaven een heldere presentatie van de opzet. Het plan krijgt vrij brede straten en veel groen. Voor de “beeldkwaliteit” wordt gestreefd naar tamelijk moderne bouw, niet al te “rustiek”, maar in gedekte (aard)kleuren. De maximum goothoogte wordt 6 meter en de maximum nokhoogte 9 meter. Er wordt veel gewerkt met omzomingen van de straten met blokhagen.

Nieuw ten opzichte van de eerste schets die door de inwoners van de Biest in april vorig jaar gekozen is, is dat aan de zuidelijke rand een rijtje van 6 vrije kavels is toegevoegd. Dat was nodig omdat met de ruimere opzet van de wijk meer grondoppervlak nodig is om alle 46 woningen kwijt te kunnen.

 

De commissieleden hadden wat kritische kanttekeningen bij de nadruk op “moderne bouw”, maar konden zich overwegend wel vinden in de opzet. Dat lag anders bij een groep bewoners van de Boelaarsstraat die daarna het woord kreeg. Die had al eerder de zorg uitgesproken over twee gesloten blokken van in het totaal 10 huurwoningen die tegenover hun huizen zouden komen, met de bijkomende parkeerproblemen. De Woonstichting / Van der Weegen hadden zich die zorg ter harte genomen en het ontwerp laten aanpassen. Het gepresenteerde aangepaste ontwerp nam nog niet alle zorg weg bij de overburen. Besloten werd dat er snel overleg tussen de uitvoerders, de buurt en het BOB zou komen om tot een compromis te komen. Het informele gesprek dat direct buiten de vergadering op gang kwam heeft waarschijnlijk al tot een oplossing geleid, zodat het plan geen vertraging hoeft op te lopen.

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?