Skip to main content
Participatieraad Wmo organiseert politiek debat.

Participatieraad Wmo organiseert politiek debat.


Om er achter te komen hoe politieke partijen in onze gemeente denken over belangrijke zaken als wonen, zorg, welzijn en inkomen voor zowel jongeren als ouderen, organiseert de Stichting Paricipatieraad Wmo Hilvarenbeek een politiek debat.

Dit debat zal worden gehouden op dinsdag 23 februari van 19.00 – 21.30 uur in de Elckerlijc.

De Wet maatschappelijke ondersteuning geeft de gemeente de taak te zorgen dat iedere burger volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. De Participatieraad wil weten hoe iedere politieke partij dat denkt te realiseren. Alle politieke partijen hebben hun medewerking aan dit debat toegezegd,

Aan de politieke partijen zullen de volgende thema’s worden voorgelegd:

1. Wonen

Wat gaat uw partij doen aan een eerlijke verdeling van het woningaanbod.Welke speerpunten kent u daarin en hoe komen de verschillende doelgroepen en doelstellingen daarin voor?

2. Inkomensbeleid

Hoe zorgen we er voor dat ook kwetsbare burgers kunnen blijven meedoen in onze maatschappij? Hoe stimuleert de gemeente de samenweerking tussen (hulpverlenende) instanties.

3. Alcoholbeleid jongeren/ouderen.

Welk beleid staat uw partij voor in de aanpak van alcoholgebruik vooral onder jongeren.

4. Vrijwilligersbeleid

Steeds minder burgers kunnen/willen structureel als vrijwilliger ‘werken’. Op welke manier kan uw partij bevorderen dat meer burgers zich vrijwillig voor anderen inzetten?

5. Mantelzorgbeleid

Door o.a. de vergrijzing, de bezuinigingsmaatregelen van de overheid, latere pensionering wordt de druk op de mantelzorgers steeds groter. Welke taak ziet de politiek om de taak van de mantelzorger te verlichten?

6. Actuele zaken

ontmoetingsruimte senioren, professionele ouderenwerker en pakket maatregelen AWBZ.

 

Om 19.00 uur staat de koffie/thee voor u klaar. De Participatieraad hoopt u te mogen verwelkomen. Om 19.30 uur begint het politiek debat. Dat duurt tot 21.30 uur.

Voor meer informatie over de Participatieraad verwijzen wij u naar de website: www.Participatieraad-Wmo-Hilvarenbeek.nl

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?