Skip to main content
Uitleg straatnamen
Geschreven door: Ed van Hees

Uitleg straatnamen


In de gemeente Hilvarenbeek wordt op de straatnaamborden maar sporadisch vermeld wat die naam betekent. Dat is jammer; wie weet nog wie “Van Spreeuwel” was (maar we krijgen wel graag subsidie uit zijn nalatenschap), of wat “De Eekhof” betekent? Met een korte toelichting op het bord kan dat duidelijk gemaakt worden, en kan het historisch besef – vooral van de eigen woonomgeving – verbeterd worden, vindt de Heemkring.
De gemeente staat hier achter en wil nu op proef per kern een paar straatnaamborden met toelichting plaatsen. Als voorbeeld is genoemd de straat “Zuiderbeek” in Hilvarenbeek, die nu gebouwd wordt. Waarom die naam ? Omdat op die plek een van de twee beekjes (Noorderbeek en Zuiderbeek) liep waar Hilvarenbeek zijn naam aan dankt. De straatnamencommissie waarin elke kern een lid heeft, mag nu per kern een paar straten aanwijzen waar de nieuwe borden gaan komen.

Ik kan nu zelf voor Biest-Houtakker een paar straten kiezen, maar liever hoor ik van bewoners waar zij vragen bij hebben. Mail uw keuze naar mij, dan neem ik die mee. Als er veel suggesties zijn kunnen we in de komende jaarvergadering van het B.O.B. de keuze maken. Mail uw voorstel(len) s.v.p. aan:  edvanhees@caiway.net  

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?