Skip to main content
Lezing “De oorsprong van De Biest” op 9 mei a.s.
Geschreven door: Heemkundige Kring Hilvarenbeek

Lezing “De oorsprong van De Biest” op 9 mei a.s.


Na de succesvolle voorjaarslezing van de Heemkundige Kring Hilvarenbeek – Diessen over het Wilhelminakanaal in Café Ome Toon, die door meer dan 100 personen werd bezocht, is het nu de beurt aan bestuurslid en dorpsgenoot Ed van Hees. Hij houdt op dinsdag 9 mei a.s. in Café “Ome Toon” een lezing over de oorsprong van De Biest, en de ontwikkeling tot in de 19e eeuw die heeft geleid tot het huidige dorp.

oude biestEd heeft op verzoek van de Stichting Wel Gement, het Belangenorgaan Biest-Houtakker en de Heemkundige Kring de afgelopen zes jaar de ontstaans-geschiedenis van het gehucht De Biest onderzocht, en in het bijzonder van de “oude biest”. Dat is de historische plek op de hoek van de Biestsestraat en de Akkerstraat waar het gehucht zijn naam aan ontleent.
Hiervoor zijn honderden schriftelijke bronnen, kaarten, registers etc. in het streekarchief, het archief van het hertogdom en van de Godshuizen in Den Bosch, de Koninklijke Bibliotheek en de Brabantia collectie van de KUB uitgeplozen. Daarbij is ook gekeken naar hoe het dorp zijn specifieke vorm heeft gekregen, en hoe de “Afdeling Biest” tot stand is gekomen.

De vorm van het dorp is oorspronkelijk sterk bepaald door het landschap met hoge en lage, droge en natte stukken, en door het wegennet door en rond het dorp. Bijna vergeten wegen zijn opnieuw in kaart gebracht. Eén hoek op de oorspronkelijke T-kruising Biestsestraat – Akkerstraat, met de voor Brabant kenmerkende driehoekige vorm, heeft daar een centrale plaats in gehad. In het onderzoeksrapport zijn de vorm en functies van deze hoek, die bekend was als “de oude biest”, gereconstrueerd.
De deelnemende partijen met inbegrip van de Afdeling Biest pleiten er bij de gemeente Hilvarenbeek en de provincie voor om deze unieke plek tot landschapsmonument te verklaren en de oorspronkelijke vorm die 50 jaar geleden vergraven is, te herstellen.
Voor heemkundigen is het onderzoeksrapport digitaal beschikbaar. Voor andere belangstellenden binnen en buiten Biest-Houtakker is er een gepopulariseerde versie beschikbaar. Deze kunnen aangevraagd worden per email bij Ed van Hees 

De avond wordt georganiseerd door de Heemkundige Kring. De lezing begint om 20.00 uur en zal circa drie kwartier in beslag nemen, waarna er gelegenheid tot vragen en discussie is. De Heemkundige Kring biedt vanaf 19.30 uur koffie en thee aan, en de bezoekers kunnen na afloop op eigen kosten napraten. De toegang is gratis voor leden en niet-leden, met het vriendelijke verzoek uw deelname te melden op het hierboven vermelde email-adres, zodat we bij de inrichting van de zaal rekening kunnen houden met het verwachte aantal bezoekers.

Deel het bericht:

Meer nieuws

Artikel plaatsen met Biests nieuws?

Help ons mee om de website van Biest-Houtakker actueel te houden.
Heb je Biests nieuws?